Det gør vi gerne.

Flagalléen opsættes på runde fødselsdage fra 80 år og op efter, samt når der er guldbryllup, diamantbryllup osv. blandt byens borgere. 

Det er også muligt at leje flagalléen, se mere under  flagning .

Vi afholder Sct. Hans fest med bål.

Vi samarbejder med Menighedsrådet om en friluftsgudstjeneste hvert år.

Vi sørger for at anlægget er rent og brugbart, så det kan nydes af byens borgere og turister. 

Vi afholder juletræsfest i hallen.

Vi sørger for at pynte byen op til jul.

Vi sælger julelotteri, så der er penge til at afholde juletræsfest, da dette ellers var umuligt.

Vi sælger medlemskort hvert år i februar, så der er penge til at vedligeholde anlægget, til Sct. Hans fest og til Borgerforeningens øvrige aktiviteter. 

Vi indsamler gevinster til vores julelotteri og sommerlotteri.

Vi ansøger om penge hos diverse fonde, for at kunne forny vores by.