Bestyrelsen 2022

Bestyrelsen blev valgt i marts 2022


Formand:
 

Bodil Roloff

Brogade 12

7660 Bækmarksbro 

Tlf.20321433

Næstformand: 

Karsten Boel 

Tlf.28786735

Kasserer : 

Kathrine (Tinne) Grønkjær Pedersen

Sekretær:  

Charlotte Boel

Menig medlem:

Jack Sundstrøm


Suppleant: 

Simon Bakbo Damgaard

Mads Berthelsen


Revisor:  

Elsebeth Fahrbæk

Revisorsuppleant:  

Torben Holm